Wynagrodzenie

  • Opłata w wysokości od 150 zł do 300 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.
  • Comiesięczny ryczałt za stałą obsługę prawną. Uzgodniony z Klientem po preferencyjnej stawce godzinowej. Forma współpracy adresowana do przedsiębiorców.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe. Uzgodniony z Klientem ryczałt za całościowe prowadzenie zlecenia. Wynagrodzenie to wyliczone zostaje w oparciu o przewidywany czas pracy i charakter sprawy.
  • Wynagrodzenie według stawki godzinowej. Stosowane przy skomplikowanych zagadnieniach prawnych, gdzie utrudnione jest ustalenie przewidywanego czasu niezbędnego na zbadanie danej kwestii. Klient płaci za rzeczywisty czas pracy poświęcony jego sprawie. Stawka godzinowa wynosi 150 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT). Do faktury dołączana jest specyfikacja z wyliczeniem godzin pracy prawnika. Dopuszczana jest możliwość indywidualnego ustalenia stawki godzinowej z Klientem.
  • Telefoniczna porada prawna

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Kancelaria udziela rabatu w wysokości 5%