Prawo cywilne i gospodarcze

 

W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, świadczymy pomoc prawną obejmującą m.in. :

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i zabezpieczających,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z czynów niedozwolonych,
  • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz obejmujących zagadnień prawnych zgłaszanych przez Klientów,
  • dochodzenie praw z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości,
  • inne porady z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.