Prawo rodzinne i rozwody

 

Pomagamy klientom indywidualnym w sprawach rodzinnych i majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą a także w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Są to w szczególności sprawy o:

 

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

W tym zakresie świadczymy pomoc dotyczącą :

 • prowadzenie spraw sądowych o podział majątku,
 • przygotowywanie umów dotyczących podziału majątku wspólnego,
 • prowadzenie negocjacji dotyczących pozasądowego podziału majątku,
 • prowadzenie spraw o ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego.

 

ALIMENTY

W tym zakresie świadczymy pomoc dotyczącą :

 • dochodzenia alimentów na rzecz dziecka,
 • dochodzenia alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
 • spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • dochodzenia alimentów na rzecz rodziców lub dalszych zstępnych,
 • spraw o podwyższenie lub obniżenie alimentów

 

ROZWODY I SEPARACJE

W tym zakresie świadczymy pomoc dotyczącą :

 • przygotowania pozwów rozwodowych w sprawach z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
 • prowadzenia spraw rozwodowych przed sądem,
 • ustalania kontaktów z dzieckiem,
 • prowadzenia negocjacji pomiędzy małżonkami dotyczących warunków rozwodu,
 • alimentów,
 • separacji małżonków.

 

POZOSTAŁY ZAKRES SPRAW DOTYCZĄCY PRAWA RODZINNEGO

 • zniesienie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • pozbawienie, lub powierzenie władzy rodzicielskiej,
 • wnoszenie sprzeciwu od czynności prawnej dokonanej przez współmałżonka,
 • sporządzanie majątkowych umów małżeńskich,
 • ustalanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,
 • inne porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

 

SPRAWY Z ZAKRESU OPIEKI I KURATELI

W tym zakresie świadczymy pomoc obejmującą m.in. zagadnienia:

 • pochodzenia dziecka,
 • władzy rodzicielskiej,
 • stosunków między rodzicami a dziećmi,
 • kontaktów z dzieckiem,
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • opieki i kurateli,
 • przysposobienia