Jaki zasiłek chorobowy dostaniesz będąc na zwolnieniu w czasie ciąży?

Niestety, stało się. Pomimo, że bardzo dbałaś o siebie dopadła Cię choroba. Jesteś w ciąży i chociaż chciałaś pracować na pełnych obrotach, musisz wziąć L4. Zaraz, zaraz, zastanawiasz się? Ile w tej sytuacji będzie wynosił Twój zasiłek chorobowy? Jak obliczana jest kwota, którą powinnaś otrzymać będąc na zwolnieniu w ciąży? Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się do nas Ania. Zobacz jaką dostała odpowiedź…

(czytaj dalej na mamopracuj.pl)

 

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:

W ocenie SA w Rzeszowie organ rentowy ma kompetencje nie tylko do badania tytułu zawarcia umowy o pracę, lecz także ważności jej poszczególnych części.

W orzecznictwie do tej pory nie ulegało wątpliwości, że ZUS ma możliwość zakwestionowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że stanowiące tę podstawę wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia prawa. Teraz jednak sąd poszedł znacznie dalej. Istnieje bowiem różnica pomiędzy możnością zakwestionowania umowy jako całości ze względu na jej cel polegający wyłącznie na objęciu ochroną ubezpieczeniową, a nie świadczeniu pracy (umowa pozorna), a uprawnieniem do przyglądania się poszczególnym zapisom.

Wyrok SA w Rzeszowie w wyroku z 4.11.2015 r., III AUa 632/15

Monitor Prawa Pracy | 1/2016

 

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym: